Finns era program som en molntjänst ?

era program som en molntjänst hos Red Cloud IT

 

Kunderna efterfrågar era program som en molntjänst

 

Molntjänster växer och kommer att göra så under en lång tid framöver och det här kan komma att bli en utmaning för många utvecklingsföretag. Kunderna efterfrågar produkter som är nåbara även utanför arbetsplatsen, de ska fungera på flera plattformar som IOS och Android och Windows och de ska vara säkrade med backuper, intrångsskydd, övervakning, antivirus och annan säkerhet. I praktiken en molntjänst alltså.

Många programföretag har funnits länge och har utvecklat sina program främst med Windows klienter i åtanke då det onekligen varit den rådande plattformen under många år i företagsvärlden. Med molntjänster börjar dock skiftet mot att företag vill kunna använda t.ex. MAC datorer för att minska driftskostnaderna bli allt tydligare.

Problemet är ofta att det saknas bra program för deras behov. De program man använder och behöver dagligen stödjer t.ex. inte MAC och företaget som utvecklat dem har inte heller resurserna eller tiden att utveckla sina program till nya plattformar men ändå vill kunderna fortsätta använda dem för t.ex. tidsrapportering, CRM, säljstöd eller bokföring. Det här kan vara lika aktuellt med t.ex. nyare Windows versioner som inte längre stödjer äldre program eller vice versa d.v.s kunden har ett äldre operativ som inte stödjer ert program.

Listan på Windowsbaserade, framgångsrika och bra  produkter kan göras hur lång som helst och många programvaruföretag har redan en stor kundbas och många års erfarenhet av sina program och väldigt nöjda kunder.
Allt fler kunder efterfrågar dock helt enkelt efter dessa produkter som molntjänster redan i offertstadiet eller säljmötet och har man inte möjligheten att erbjuda dem det finns risken att kunder kommer börja söka efter andra, konkurrerande lösningar.

 

Utveckla på flera plattformar, börja om helt eller bara välja en plattform ?

 

Utveckling eller att portera mellan plattformar är både dyrt och komplicerat. Vissa företag ser över möjligheterna att skriva om sina program helt till t.ex. HTML5 med varierande resultat. Balansgången är ofta att man tappar funktionalitet och kontroll över applikationen säkerhetsmässigt men den fungerar å andra sidan på flera plattformar.

Andra företag väljer att anställa eller leja ut utvecklingsarbetet på de plattformar man inte behärskar vilket givetvis kan bli oerhört dyrt och balansgången mellan kostnader kontra faktiskt nytta och ökade intäkter kan nog diskuteras. Det är en chansning helt enkelt som kanske visar sig väldigt dyr i slutändan.

Somliga företag har valt att lansera just en molntjänst enbart för sina egna program men alltfler användare börjar tycka det är för många lösenord och portaler o.s.v. att hålla reda på. Man ställer sig tveksam till s.k. molnleverantörer som i sak bara erbjuder sina egna produkter och inte en helhetslösning.

 

Red Cloud IT som er molntjänstpartner

 

Ett tredje, enklare, billigare och effektivare, alternativ är att bygga en molntjänst och här kommer Red Cloud IT in i bilden. Vår vision är att hjälpa er att sätta upp era program som en molntjänst i vårt rCloud. Era program blir per automatik tillgängliga för MAC, Android, iPad, iPhone och naturligtvis Windows. Ni slipper skriva om er kod eller tumma på funktionaliteten med HTML5.

Vi lanserade rCloud Office redan 2009 vilket gör oss till en av Sveriges första molnleverantörer. Vi riktade först in oss på att hjälpa företag att flytta hela eller delar av sina kontorsprogram till vårt moln som t.ex. Microsoft Office och Visma.

Efterhand har vi blivit varse om behovet av att hjälpa programvaruföretag att hjälpa sina kunder med att erbjuda dem en smart, enkel och pålitlig molntjänst. Vi har medvetet undvikit att enbart tillhandahålla t.ex. molnlagring eller backuper utan vår syn på molntjänster är att kunderna ska kunna komma åt att använda och jobba i sina program och data. Var de än är och på vilken plattform de känner sig bekväma med.

För slutanvändaren ska det vara enkelt och smidigt att använda våra tjänster. Vi försöker så långt det är möjligt att ha så liten inverkan på kundens enhet som möjligt så vi använder t.ex. inte Citrix för tillgången till våra tjänster. Vi försöker få det att se ut så som användarna är vana att starta sina program dvs via ikoner på sim startmeny. Vi tror att bara tillhandahålla ett virtuellt skrivbord är förvirrande för användaren och det är rent tekniskt resursslöseri.

För er som leverantör ska det vara enkelt att kunna erbjuda era kunder era program som en molntjänst, antingen som en ny tjänst eller som ett komplement till era befintliga program. Lägg till det som ett alternativ i era offerter eller välj att enbart offerera era program som molnbaserade. Valet är helt upp till er. Här finns nya affärsmöjligheter i form av en ny typ av licensiering t.ex.

Vi hjälper er att kvalitetstesta och installera programmen i molnet och ger er tillgång till de servrar som behövs för att ni själva ska kunna t.ex. uppdatera programmen åt era kunder. Fördelarna med att ha en hanterad molntjänst som rCloud är t.ex. att vid en uppgradering kommer alla era kunder att ha den nya versionen av ert program direkt.

Inget trassel med att be kunderna ladda ner nya versioner eller skicka CD/DVD skivor/USB stickor till dem. Support för uppgraderingsfrågor blir minimal då ni kan era produkter bäst och ni också har hjälp av oss. Vid eventuella snabbrättningar av programmen slår det igenom omedelbart för alla kunder, oavsett vilken plattform de använder som klienter. Även här finns ett minskat behov av support till era kunder.

Era program blir per automatik tillgängliga för andra plattformar utan att ni behöver skriva om er kod för dem. En del anpassningar i er kod kan behövas göras men oftast är det inga stora ändringar. Primärt handlar det om att se till att programvaran fungerar väl i en delad molntjänst som rCloud och vi har naturligtvis en lång och bred erfarenhet av hur man enklast löser sådana frågor.

Vi hjälper er naturligtvis med att testa och utvärdera och föreslå eventuella ändringar innan vi lanserar. Vi ser våra tjänster till våra leverantörer som ett nära samarbete för bådas nytta.

Vi har inga långa, bindande avtal varken med våra samarbetspartners eller med våra slutkunder. Vi tror starkt på att flexibilitet och valfrihet gynnar alla parter.

 

Bättre kontroll på användningen genom molntjänster

 

Många programvaruföretag har även problemet att man inte vet hur många korrekt licensierade användare som finns. Kunderna kan ha kopierat CD o.s.v. och installerat på flera datorer utan er egentliga vetskap. Med rCloud blir det en icke-fråga.

Det är helt enkelt inte möjligt att ha en underlicensiering av era produkter då kunderna först måste ha en giltig användare i rCloud och därefter styrs tillgång till program via vårt rättighetssystem. Vi rapporterar er månatligen hur många användare i vår molntjänst som använder era program. Vårt intrångssystem larmar också vid eventuella försök att använda era produkter efter er kund sagt upp sitt avtal med er.

Vad gäller drift slipper ni ha ansvaret för drift och kan istället fokusera på att utveckla och sälja era program. Vi tar hand om serverdrift, övervakning, backuper, antivirus och intrångssäkerhet. Vi har allt data i Sverige och all hårdvara ägs av oss själva utan externt kapital. Det här kan vara viktiga säljargument gentemot konkurrenter.

Vår filosofi är att data ska finnas i det landet där kunderna finns för att undvika eventuella juridiska tvistemål och otydliga regler kring data över gränserna.

Vi hoppas ni tycker det här låter som en intressant och rätt väg att gå för era program och vi hoppas på ett nära samarbete med er snart.

Kontakta oss här via vårt formulär eller ring oss för ett kostnadsfritt möte

 

Juha Jurvanen
Grundare

skapa en molntjänst

 

Comments are closed.