Allt eller inget eller vad ?

Outsourcing, sourcing, cloud, hybrida moln, SaaS?

Uttrycken är många och skiljer sig en del. Onekligen.

molntjänster för företag och föreningar från Red Cloud ITKort sagt är ändå alla ett uttryck för att ni som kund vill ha hjälp med att drifta er IT, vare sig det handlar om att någon annan driftar hela er IT miljö med servrar och klienter och skrivare och nätverk eller någon hjälper er drifta bara delar av miljön.

Att flytta hela sin IT miljö med servrar och allt är oftast vare sig en enkel eller billig historia, även t.ex. servrar redan är virtualiserade.
Det ska migreras till den nya leverantören, IP planer ska sättas upp, det ska planeras ett servicefönster där allt måste ligga nere, eventuella VPN klienter måste installeras , användares skapas, nätverk planeras , testing av funktioner o.s.v. Ofta genomförs sånt här kvällar och helger så kostnaderna för hjälpen drar lätt iväg med övertidstimmar o.s.v.

De flesta IT leverantörer vill ha ett så stort åtagande som möjligt, skriva långa kontrakt och få merförsäljning av sina tjänster.
Inte alltför ofta visar det sig att det man som kund trodde ingick som en självklarhet i tjänsterna (backuper, intrångsskydd, antivirus, support o.s.v. ) inte alls ingår i avtalet utan är tilläggstjänster som leverantören har.

Kostnadsbilden kan bli något helt annat än vad ni hade tänkt er och till råga på allt sitter ni i ett långt kontrakt med leverantören, “vare sig ni vill eller inte” så att säga.
Inför byte till nästa leverantör börjar cirkusen igen ..

Det finns enklare sätt

Vi vill inte ha hela er IT miljö att drifta .
Vi vill inte helt enkelt.
Vi vill bara leverera era program med ert data till era användare när de behöver det. Punkt.

Vi tror på en enklare IT.

Enklare tillgänglighet. Enklare användarupplevelse. Enklare allt helt enkelt.

Om ert företag vill ha just t.ex. Visma Administraton eller FLEX Classic tillgängligt i molnet och på olika plattformar som MAC, Android, iPad.., varför inte flytta ut just bara den?

Inga stora ingrepp i er miljö, inga utdragna och dyra implementationsprojekt, tillgänglighet från varsomhelst i världen , inga krångliga VPN hanteringar.
inga långa kontrakt och allt data lagrat med backuper på servrar i Sverige.
Naturligtvis med antivirus, övervakning, generationshantering , intrångsskydd .. ja.. allt det som helt enkelt är IT drift som ska ingå som vi ser det.
Har man byggt rätt kan man låta det ingå tycker vi.

Inga överraskningar i fakturorna, fasta kostnad per användare och månad. Lägg till program , ta bor4t program , lägg till tillfälliga användare för högsäsong.

Avtal? Så länge ni behöver våra tjänster i rCloud så har ni tillgång till dem.
Behöver ni dem inte längre så får ni ert data och vi avslutar.
Se det som ett månatligt abonnemang med en ovanligt smidig leverantör.

Hör av er. Vi finns här.

[wpforms id=”1356″]

Comments are closed.