Bli återförsäljare av svenska molntjänsten rCloud Office

Bli återförsäljare för rCloud Office?

Att vara återförsäljare för Red Cloud IT är vare sig krångligt, svårt eller krävande.

Börjar era kunder fundera på att flytta till Molnet?

Det finns många olika molntjänster men vi tror vår har en kort inlärningskuva och är enkel och smidig att förstå. Vår lösning har funnits sedan 2010 och principen har varit densamma. Program och data ska vara nära varandra och lagras i Sverige. Kunderna ska kunna använda sina program oavsett om de kör Windows, Mac eller Android. Kunden ska kunna starta sina program från en ikon som de alltid gjort, Utan krångliga installationer och VPNer och allt.

Det finns många olika scenarion där det kan vara intressant erbjuda våra molntjänster.
Ni kanske har ett antal kunder ni driftar idag som vill flytta ut en eller flera applikationer i molnet men vill ha data i Sverige?
Det kan också vara så att just de programen visar sig väldigt svåra att flytta p.g.a hur de är skrivna .
Kunden kan ha nån gammal server som de vill byta ut men vill slippa driften.
Inte sällan ser vi det finns en server på plats för att hantera ett gammalt program som man vill fortsätta köra,

Hos oss finns ju allt redan på plats.
Infrastruktur, servrar, support, helpdesk, manualer, intrångsskydd, antivirus, generationshantering , övervakning och mer.

Vi har full kontroll över miljön och kan installera det som behövs, vare sig det är supported eller ej längre. 

Enkelt och snabbt tillgängligt. 

Att flytta till molnet i rCloud Office är inget dyrt och långdraget jätteprojekt. Tvärtom.

 

Vi installerar programmen, skapar användare i rCloud Office, ni flyttar upp data.
Klart för kunden att börja jobba.
Hela processen kan göras på några timmar
Inte dagar, veckor , månader ..

Vår prismodell är enkel. Vi tar betalt per program och antal program som era användare behöver. Som exempel behöver kanske de på ekonomiavdeleningen ha tillgång till Visma Administration och Microsoft Office. På lagret däremot behövs det bara tillgång till Visma . 

På det sättet kan ni själva bestämma vad er IT ska kosta och ni har kontroll över kostnaderna.
Inga överraskningar alltså.

Kom ihåg att det inte finns en motsättning i att sälja även t.ex. Office 365 eller andra molntjänster och IT tjänster till era kunder. 
Vi är ett komplement, inte en konkurrent.

Enkelt va?

Fakturering och support

Ni sätter priser själva

Vi har inga minimikrav på försäljning Vi fakturerar er och ni fakturerar er kund med det påslag ni vill. Det kan vara ett enkel tillägg i befinltiga avtal, som ett antivurus eller vad som. Inga krångliga cashback-avtal. Inga långa bindande avtal.

Vi sköter uppgraderingar

I våra avtal ingår 4 uppgraderingar per år av era kunders programvaror . Ni beställer uppgraderingar när ni känner det behövs. Vi levererar.. Om ni fakturerar den tiden lägger vi oss ine i. Enklare än så kan det knappast bli?

Inga oväntade månadskostnader

Vi fakturerar er och ni fakturerar er kund med det påslag ni vill. Ni har en stadig fakturering på månadsbasis som ökar allteftersom ni lägger till fler kunder. Ni behåller kunden och avtal ni har med dem kring IT support, vi levererar bara molntjänsten rCloud Office. Vi har inga långa bindande avtall. Vi tillämpar två månaders uppsägning för att ge oss och er tid att migrera kundens miljö till något annat om ni vill det. Om ni vill och behöver är vi öppna för faktura på upp till 60 dagar så ni slipper agera bank för era kunder. Smidigt va ?

Support

Det är enkelt för er att hjälpa dem komma igång med våra tjänster, Inga långa. dyra migreringsprojekt., Ni tar hand om first line support, migrering och hjälp vid installation, vanlig support och felsökning hos kund (naturligtvis hjälper vi till när det behövs ) Vi är öppna och lyhörda för nya idéer och tjänster från er. Vi ger er tillgång till samma data och program som era kunder så ni enkelt kan hjälpa dem i Molnet. Ett litet företag kan snabbare plocka upp och förverkliga bra idéer tror vi. Vi vill ju alla att det ska bli bra och användbart för kunderna och lönsamt för alla.

Låter rCloud Office rätt för er ?

Kontakta oss för frågor nedan