Vi behöver uppdatera våra program i rCloud t.ex. Visma, FLEX, Rebus. Hur fungerar det ?

Category: 6. Om återförsäljare, beställningar, hur man blir kund o.s.v

Skicka oss ett mail tilll Helpdesk med vilket program ni vill uppdatera och och eventuella inloggningar vi kan tänkas behöva. NI kan naturligtvis beställa det via er återförsäljare också.

Inloggningar kan vara t.ex. i ert system hos oss (som admin om vi behöver det ) eller till en extern kundportal där vi kan hämta installationsprogram.

 

rCloud Office inkluderar plattformsoberoende cloud access, drift, antivirus i molnet, backuper, generationshantering, intrångshanatering och tillgång till helpdesk.
Uppdatering, felhantering och felsökning av kundprogram faktureras per uppgraderingstillfälle och programvara.

Vid support av tredjeparts-programvaror d.v.s inställningar, hantering o.s.v i t.ex. Visma eller FLEX hänvisar vi i första hand till respektive leverantörens egen support.
Minimifakturering vid uppgraderingar och felsökning är 1 timme.

* Uppgraderingar helger och kvällstid kan debiteras med faktor 1,5 för kvällstid och faktor 2 för helger och nätter.
Red Cloud IT är ett renodlat molntjänstföretag.

För IT support, infrastruktur, IT säkerhet och andra IT relaterade frågor hänvisar vi till JufCorp AB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>